Coleoptera: Apionidae

Apionidae lijken op kleine snuitkevers, en werden daarmee in het verleden ook vaak verenigd. De antennen zijn echter niet geknikt. De larven ontwikkelen zich in zaden of vruchten, of het zijn boorders in stengels of wortels.

Apionidae resemble small weevils, and in the past they indeed were included in that family. However, the antennae are not geniculate. The larvae develop in seeds of fruits, or the tunnel in stems or roots.

literatuur:

references:

Dieckmann (1977a), Rheinheimer & Hassler (2010a).

30/11/2014