Symphyta: Argidae

De wijfjes van Argre-soorten veroorzaken opvallende ovipositie-littekens op de bladeren, waardoor ze een rol zijn gaan spelen in de gallen-literatuur.

The females of Arge species cause conspicuous oviposition scars on the leaves, which has earned them a place in the cecidological literature.

29/11/2014