Arthropoda

geleedpotigen

De meest soortenrijke groep van organismen. Ze zijn tweezijdig symmetrisch, gesegmenteerd, hebben op een aantal segmenten een paar gelede aanhangsels die dienen als monddelen en poten. Ze hebben een exoskelet dat een grote beweeglijkheid mogelijk maakt, maar ook vervellen noodzakelijk maakt. Veel groepen binnen de geleedpotigen hebben samengestelde ogen.

arthropods

The most species-rich group of organisms. They are bilaterally symmetric, segmented and have on several segments a pair of articulated appendages serving als mouth parts or feet. They have an exoskeleton which enables a high mobility, but necessitates ecdysis. Many groups within the arthropods have compound eyes.

21/11/2014