Lepidoptera: Bedelliidae

Een wijdverspreide familie maar met in onze streken slechts weinig vertegenwoordigers; de bekendste is Bedellia somnulentella, die bladmineerder is bij Convolvulaceae. De larve heeft opvallend lange buikpoten. De uiteindelijke mijnen zijn groot, zeer transparant, en vrijwel vrij van frass. De larve is in staat om een mijn te verlaten en elders een nieuwe te gaan vormen.

De status van de familie is niet onomstreden. Davis (1987a) brengt het geslacht Bedellia, samen met Bucculatrix, onder in de familie Lyonetiidae.

A widely distributed family, with but a few species in our region; the best known is Bedellia somnulentella, a leafminer of Convolvulaceae. The larva has remarkably long prolegs. The final mines are large, very transparant and virtually free of frass. The larva is able to leave its mine and restart elsewhere.

The status of the family is controversial. Davis (1987a) places the genus Bedellia, together with Bucculatrix, in the family Lyonetiidae.

literatuur:

references:

Davis (1987a).

23/11/2014