Lepidoptera: Blastobasidae

Een betrekkelijk kleine, over de hele wereld verspreide familie. Voor wat Europa betreft komen de meeste soorten voor op Madeira. De larven zijn in hoofdzaak afval-eters.

A rather small family, distributed all over the world. Within Europe most species are found on Madeira. Most larvae are detritus feeders.

literatuur:

references:

(Dickson (2002a), Stehr (1987a).

23/11/2014