Coleoptera: Bruchidae

Kleine compacte kevertjes, meestal met relatief korte dekschilden. De larven leven van zaden, vooral van Fabaceae. Ze leven ingeboord in een zaad, verpoppen zich daar ook.

Small, compact beetles, often with somewhat shortened elytra. The larve feed on seeds, mainly of Fabaceae. The live inside a seed, pupate there also.

22/06/2016