Hemiptera: Calophyidae

Een van de kleine families van de Psylloidea, naast de grote twee: Psyllidae en Triozidae.

One of the lesser families of the Psylloidea, next to the big two: Psyllidae and Triozidae.

05/12/2014