Nematocera: Chironomidae

Dansmuggen

Onmiskenbare muggen, waarvan de mannetjes pluimvormige antennen hebben. De larven zijn aquatisch. Ze leven meestal van detritus. Een aantal soorten leeft in gangetjes in ondergedoken, en meestal halfvergane, delen van water- en moerasplanten. Dergelijke gangetjes zijn gewoonlijk open aan beide einden. De larven onderhouden hier een waterstroompje, en leven van partikels die daarmee worden aangevoerd. Omdat ze zich niet voeden met levend plantenweefsel zijn Chironomidae geen echte mineerders. Ze worden daarom hier buiten beschouwing gelaten. Ze zijn wel opgenomen in de tabellen van Hering (1957a); eventuele gebruikers daarvan moeten zich wel realiseren dat de systematiek van Chironomidae in de laatste halve eeuw grote veranderingen heeft ondergaan.

Cricototopus brevipalpis vormt op het bovenstaande een uitzondering. Deze soort mineert werkelijk in het blad, en voedt zich met levend plantenweefsel (Hering, 1957a).

True midges

Unmistakable midges; the males have complicated, plumose antennae. The larvae are aquatic, generally feeding on detritus. A number of species make tunnels in submerged, mostly more or less decaying parts of aquatic plants. These tunnels are open at both ends, and the larvae maintain a current that brings them food particles. Because they do not feed on living plant tissue they cannot be considered miners, and they are not dealt with here. They are keyed out by Hering (1957a). Eventual users of that keys should realise that Chironomidae systematics has undergone large changes in the last fifty years.

Cricototopus brevipalpis forms an exception to what is said above. This species is a real leaf miner, feeding on living plant tissue (Hering, 1957a).

literatuur:

references:

Gripekoven (1914a), Hering (1957a), Richards & Davies (1977a).

26/11/2014