Brachycera: Chloropidae

De larven zijn voor het grootste deel fytofaag, levend van grassen. Ze boren in de stengel en beschadigen daarbij het groeipunt of leven in de beschutting van de bladscheden. Ze kunnen aanleiding geven tot galvorming. Oscinella frit is soms schadelijk in de graanbouw.

The larvae of most species are phytophagous, living on grasses. They bore in the culm and can destroy the growing tip or live in the protection of the leaf sheaths. They may induce gall formation. Oscinella frit is sometimes a pest in cereal crops.

literatuur:

references:

Richards & Davies (1977a)..

26/11/2014