Lepidoptera: Choreutidae

Een familie van maar enkele soorten. In NW Europa zijn het alleen soorten van het geslacht Prochoreutis die mineren, en dan nog wel alleen in de eerste larve-stadia. In Midden-Europa komt daar nog Millieria dolosalis bij.

Heppner (1987a) geeft een afbeelding van de larve van Choreutis pariana, als, niet-minerende, vertegenwoordiger van deze familie.

A family of only a few species. In NW Europa only species of the genus Prochoreutis are miners, and then only during a few first instars. In Central Europe Millieria dolosalis is added.

Heppner (1987a) presents an illustration of the larva of Choreutis pariana, as a, non-mining, representative of this family.

literatuur:

references:

Danilevskii & Kuznetsov (1990a), Heppner (1987a), Parenti (2000a), Pelham-Clinton (1985b).

23/11/2014