Fungi: Chytridiomycota

De grote en vormenrijke groep van de schimmels omvat een aantal phyla. De meest oorspronkelijke daarvan zijn gekenmerkt doordat de de sporen en gameten beweeglijk zijn: ze dragen aan de achterzijde een zweep-flagel. De meeste soorten leven van dood organisch materiaal, een minderheid leeft parasitair. Tot voor kort werden ze als een enkel phylum aangeduid, maar James ea hebben aangetoond dat het juister is twee onafhankelijke phyla te onderscheiden, hoofdzakelijk op basis van de ultrastructuur van het flagellen-mechanisme: Chytridiomycota en Blastocladiomycota.

The large and heterogenous group of the fungi comprises several phyla. The most primitive are are characterised by the fact that the spores and gametes are motile: they carry a posterior whiplash flagellum. Most species are saprobes, a minority are parasites. Until recently they were understood as a single phylum, but James ao have demonstrated that in fact two phyla should be recognised, separated mainly on details of the flagellar mechanism: Chytridiomycota and Blastocladiomycota

literatuur:

references:

Alexopoulos, Mims & Blackwell (1996a), James, Letcher, Longcore, Mozley-Standridge, Porter, Powell, Griffith & Vilgalys (2006a).

11/10/2015