Lepidoptera: Cosmopterigidae

In Europa ruim 60 soorten, waaronder een flink aantal mineerders . De Britse soorten worden besproken door Koster (2002c). Van belang zijn de geslachten Cosmopterix en Pancalia.

Sommige Cosmopterix-soorten mineren in grassen, en kunnen verward worden met Elachista-soorten (Elachistidae) die eveneens in grassen leven. Cosmopterix-larven zijn het breedst in de abdomen-segmenten, en hebben geen gechitiniseerde plaat tussen de voorpoten; Elachista-larven hebben die plaat wel, en zijn het breedst in de thorax.

Over 60 species occur in Europe, a good many of them living as miners. The British species are treated by (2002c). Of importance here are the genera Cosmopterix and Pancalia.

Some Cosmopterix species mine in grasses, and can easily be confused with Elachista species (Elachistidae) that equally inhabit grasses. Cosmopterix larvae are widest in the abdominal segements and don't have a chitinised plate between the front feet; Elachista larvae do have this plate, and are widest in the thorax.

literatuur:

references:

Koster & Sinev (2003a), Parenti (2000a), Stehr (1987a), Zagulyaev & Sinev (1990b).

23/11/2014