Lepidoptera: Crinopterygidae

Dee familie telt slechts één soort, een mineerder op Cistaceae in het westelijk Middellandse Zee-gebied. De familie hoort tot de Incuvarioidea, waartoe onder meer de Incurvariidae behoren. De larve, die in een zak leeft, maakt een Coleophora-achtige mijn.

This family comprises but one species, a miner on Cistaceae in the western Mediterranean. The family is classified among the Incurvarioidea, to which belong for instance the Incurvariidae. The larva, that lives in a case, makes Coleophora-like mines.

23/11/2014