Brachycera: Dolichopodidae

Matig kleine, vaak metaalgroene vliegen, meestal optredend in vochtige omstandigheden. Voorzover hun biologie bekend is leiden de meeste larven een carnivoor bestaan; alleen die van het geslacht Thrypticus leven als boorder of mineerder in planten.

Medium-sized, often metallic flies, with a preference for damp situations. As far as their biology is known, a majority of the species are carnivorous. Only species of the genus Thrypticus live as borers or miners in plants.

literatuur:

references:

Richards & Davies (1977a).

26/11/2014