Lepidoptera: Douglasiidae

De systematische plaatsing van deze familie van ruim twintig soorten wereldwijd is onzeker. De tien Europese soorten, in de geslachten Klimeschia en Tinagma, doen denken aan Elachistidae, maar ze verschillen in rusthouding: met kop en borststuk opgeheven bij Tinagma, laag bij de Elachistidae. De larven zijn spoelvormig, de buikpoten hebben geen haakjes. Voorzover bekend zijn de larven van alle soorten mineerders en boorders, en hebben opmerkelijk lange setae, iets wat slecht bij deze levenswijze lijkt te passen.

The systematic position of this family of some twenty species worldwide is uncertain. The ten European species, in the genera Klimeschia and Tinagma, remind of Elachistidae, but they differ in their resting position: head and thorax raised in Tinagma, low in the Elachistidae. The larvae are fusiform, the prolegs are without crochets. As far as they are known the larvae of all species ore borers or miners, and have remarkably long setae, something that would seem ill-fitted to this life style.

literatuur:

references:

Agassiz (1985a), Heppner (1987a).

23/11/2014