Brachycera: Drosophilidae

Enkele soorten treden als polyfage mineerders op. De ovipositie gebeurt middels een legboor. Net als bij Agromyzidae wordt die legboor mede gebruikt voor het maken van voedingsprikjes (Hendel, 1928a). De achterspiracula van de larven zijn bijzonder kenmerkend.

A few species live as polyphagous leafminers. Oviposition occurs through an ovipositor. Like in Agromyzidae the ovipositor may also be used to make feeding punctures (Hendel, 1928a). The rear spiracula of the larvae are very characteristic.

literatuur:

references:

Hendel (1928a); Okada (1968a).

29/11/2014