Lepidoptera: Epermeniidae

Een kleine familie, met ca 100 soorten, waarvan ongeveer 20 in Europa. Epermenia chaerophyllella, die groepsgewijs leeft en als jonge larve mineert en vervolgens venstervraat aanricht is de gewoonste soort.

A small family with some 100 species, of which about 20 in Europe. The most common species is Epermenia chaerophyllella, that lives socially, first as a leaf miner, later creating large windows.

literatuur:

references:

Fal'kovich (1990a), Godfray & Sterling (1996a), Heppner (1987a), Parenti (2000a).

23/11/2014