Brachycera: Ephydridae

Een grote familie van middelgrote grijze vliegen; de meeste soorten leven in waterrijke omgeving of aan de zeekust. De levenswijze van de larven loopt sterk uiteen. Alle soorten van het grote geslacht Hydrellia zijn mineerders bij water- en moerasplanten, vooral grassen en Potamogetonaceae (Deonier, 1998a).

De belangrijkste is de polyfage bladmineerder Hydrellia griseola, die in warme streken ook schadelijk kan zijn op rijst. De larvale mandibel heeft maar één tand. De naar voren gerichte arm van het kopskelet is langer dan de naar achteren gerichte armen. Het langgerekte ei wordt buiten op het blad afgezet, en blijft zichtbaar bij het begin van de mijn. Clanoneurum cimiciforme maakt mijnen bij enkele zoutplanten.

A large family of medium-sized grey flies. Most species live near fresh or salt water. There is a large variety of life styles among the larvae. All species of the extensive genus Hydrellia are miners of (semi) aquatic plants, mainly grasses and Potamogetonaceae (Deonier, 1998a).

The most important species is the polyphagous leafminer Hydrellia griseola, that in tropical regions can be a pest on rice. The larval mandible has but one tooth. The forward pointing arm of the cephalic skeleton is larger than ther rearward pointing arms. The elongated egg is deposited to the outside of a leaf and remains visible at the start of the mine. Clanoneurum cimiciforme mines in some halophytes.

literatuur:

references:

Deonier (1998a).

29/11/2014