Fungi

Schimmels

Schimmels zijn heterotrofe organismen die zich middels sporen-vorming verspreiden. Energie wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen (niet als zetmeel, zoals bij planten). In het algemeen bevat de celwand geen cellulose maar chitine. In het verleden werden schimmels beschouwd als een tak van lagere planten. Tegenwoordig is het echter duidelijk dat schimmels staat voor een waaier van phyla, met onduidelijke onderlinge verwantschappen.

Fungi

Fungi are heterotrophic organisms that disperse forming spores. Energy is stored as glycogen (not as starch, as in plants). Generally the cell was does not contain cellulose but rather chitin. Formerly fungi were considered a branch of cryptogamic plants. Presently is is obvious that fungi comprise an array of phyla, with unclear mutual affinities.

literatuur:

references:

Alexopoulos, Mims & Blackwell (1996a), Webster & Weber (2007a).

23/01/2016