Lepidoptera: Gelechiidae

Een grote gevarieerde familie met in Europa een kleine honderd geslachten en rond de 600 soorten. De larven van enkele soorten zijn hun hele leven echte mineerders, maar veel meer soorten mineren alleen als ze heel jong zijn (en dan soms nog facultatief), en gaan dan over op venstervraat tussen samengesponnen bladeren.

A large and diverse family with close to hundred genera in Europa, about 600 species. The larvae of some species are true miners all their lives, but many more species make a mine only in their first stage (and then sometimes even facultatively), to continue with window feeding between spun leaves.

literatuur:

references:

Elsner, Huemer & Tokar (1999a), Emmet & Langmaid (2002a), Piskunov (1990a).

23/11/2014