Lepidoptera: Geometridae

Dit is een van de soortenrijkste families van de Lepidoptera, maar slechts een enkele soort leeft als mineerder. De larven van de familie zijn de bekende spanrupsen, en de kenmerkende motoriek van de larven is misschien wel de reden dat er zo weinig mineerders onder zijn. Zie Stehr (1987a,b) voor een bespreking van de larven.

This is one of the most species-rich family of the Lepidoptera, but only a tiny minority lives as a miner. The larvae of this family are the well-known geometer moths, and perhaps the characteristic mode of of movement is the very reason of the low number of miners. See Stehr (1987a,b) for a discussion of the larvae.

literatuur:

references:

Stehr (1987a,b).

23/11/2014