Tylenchida, Heteroderidae

Bij nematoden van de familie Heteroderidae bestaat een sterke sexuele dimorfie, die erin bestaat de de wijfjes extreem sterk opgezwollen zijn. Vrijlevende juveniele dieren dringen een plantenwortel binnen; ze produceren enzymen waardoor de celwanden oplossen, zodat ze zich in een holte kunnen ontwikkelen. Als het een wijfje betreft zwelt deze zo sterk op dat ze uiteindelijk uit de holte, en daarmee uit het plantenweefsel barst. Dan vindt de bevruchting plaats; het lichaam van het wijfje wordt geheel met eieren gevuld. Het wijfje sterft dan waarbij haar cuticula verhardt, en een min of meer citroenvormige witte, later bruine cyste ontstaat, ca 1 mm groot, vaak nog min of meer vastgehecht aan de wortel. Aangetaste wortels blijven kort en zijn sterk vertakt.

Hoewel Heteroderidae hun waardplanten verzwakken, vaak zeer sterk, is er geen voor een soort kenmerkend schadebeeld. Daar komt bij de meeste soorten een tamelijk breed gastheer-spectrum hebben (al bestaan er binnen de soorten vaak wel gastheer-rassen).

Nematodes of the family Heteroderidae display a strong sexual dimorphy, in that the females are extremely swollen. Free living juveniles penetrate a plant root; they produce enzymes that dissolve the cell walls, creating space for development. When it concerns a female, she swells to such an extent that in the end she bursts out of her space, and out of the plant tissue. Then fertilization takes place; the female body becomes completely filled with eggs. She then dies, the cuticle of het body hardens, creating a more or less lemon-shaped, white, later brown cyst, about 1 mm long, often still more of less attached to the root. Diseased roots remain short and are strongly branched.

Although Heteroderide weaken their host plant, often seriously so, there is no damage pattern characterizing individual species. Moreover, most species have a fairly broad host plants spectre (although, whithin the species often host races do exist).

20/02/2017