Arthropoda: Insecta

Insecten

Insecten hebben drie paar poten en, afgezien van enkele primitieve orden, twee paar vleugels (als die niet secundair verloren zijn gegaan). Het lichaam is verdeeld in kop, borststuk (thorax) en achterlijf (abdomen). Meestal is er een paar samengestelde ogen, en altijd één paar antennen.

Insects

Insects have three pairs of legs and, apart from a few primitieve orders, two pairs of wings (unless these have been lost secondarily). The body is differentiated into a head, thorax and abdomen. Mostly there is a pair of compound eyes, and invariably one pair of antennae.

21/11/2014