Apocrita: Leucospidae

Een van de vele families van de Chalcidoidea, de grote groep van parasitaire wespen. Leucospidae vallen op door hun ongewone grootte, geel-zwarte tekening, en de legboor, die in rust boven de rug naar voren gebogen ligt.

One of the many families of the Chalcidoidea, the large group op parasitic wasps. Leucospidae are striking by their unusual size, yellow-black colouration, and the ovipositor that in resting position is held above the back, pointing forwards.

literatuur:

references:

Gauld & Bolton (1988a).

23/11/2014