Lepidoptera: Lycaenidae

Blauwtjes

Jong rupsen bijten soms een gaatje in de epidermis, en vreten vandaar uit bladweefsel. Het resultaat is een vlekmijntje, sterk gelijkend op het werk van een coleophoride. Het gaatje is echter niet zuiver rond, maar veel slordiger, vaak uitgescheurd en asymmetrisch.

Lycaenids

Young larve sometimes bite a hole in the epidermis, to eat leaf tissue from that entrance. The result is a fleck mine, not unlike that made by Coleophoridae. The hole, however, is not neatly round, but rather untidy, often torn in and asymmetrical.

23/11/2014