Lepidoptera: Lyonetiidae

Emmet (1985a) verenigt onder deze naam de Lyonetiidae, maar daarnaaast ook wat door anderen wordt opgevat als de families van de Bedellidae en Bucculatricidae. Latere auteurs (waaronder de Fauna Europaea die wij hierin volgen) plaatsen met name de Bucculatricidae op een systematisch geheel andere positie (zie ook Davis, 1987a (die Emmet's visie volgt); Parenti, 2000a; Seksyaeva, 1990c).

Emmet (1985a) unites under this name not only the Lyonetiidae, but also the families Bedellidae and Bucculatricidae. Later authors (including the Fauna Europaea) place particularly the Bucculatricidae in a quite different taxonomic position (see also Davis, 1987a (who agrees with Emmet); Parenti, 2000a; Seksyaeva, 1990c).

literatuur:

references:

Davis (1987a), Emmet (1985a), Parenti (2000a), Seksyaeva, (1990c), Sterling, Parsons & Lewington (2012a).

23/11/2014