Lepidoptera: Momphidae

In Europa ca 20 soorten; in meerderheid zijn het mineerders of boorders; de meeste soorten zijn geassocieerd met Onagraceae. De Britse soorten worden besproken door Koster (2002b).

About 20 species in Europe; most are leaf miners or borers. Most species are associated with Onagraceae. The British species are discussed by Koster (2002b).

literatuur:

references:

Koster (2002b), Koster & Sinev (2003a) Parenti (2000a), Riedl (1969a), Zagulyaev & Sinev (1990a).

23/11/2014