Diptera: Nematocera

Muggen

Nematocera zijn als imago gekenmerkt door parelsnoer-vormige, meestal relatief lange antennen; de dieren hebben een kenmerkend, slank aspect, met een langgerekt achterlijf en lange poten. De larven hebben meestal een duidelijk herkenbare goed gechitiniseerde kop met bijtende monddelen, maar bij de belangrijke familie van de Cecidomyiidae is van kop noch monddelen veel te herkennen.

Midges

Nematocera adults are characterised by having pearl-string like, generally fairly long, antennae; the animals have a characteristic slender posture, with an elongated abdomen and long feet. The larvae as a rule have well recognisable head capsule and biting mouthparts, but the important family Cecidomyiidae forms an exception: neither head nor mouthparts are recognisable here.

literatuur:

references:

Richards & Davies (1977a).

27/11/2014