Lepidoptera: Noctuidae

Uilen

Een immense vlinderfamilie. Vrij wat soorten leven als boorders in stengels en wortelstokken, en een enkele soort begint deze activiteiten met een mijn in de bladeren, alvorens dieper in de plant af te dalen Godfrey, 1987a). Het aantal abdbominale buikpoten kan 3 of 4 paar zijn; in het eerste (zeldzaamste) geval zijn ze op het derde abdomen-segment verdwenen. Buikpoten met de haakjes in een halve cirkel.

Owlets

An enormous moth family. Quite some species live as borers in stems and rootstocks, and a few of them start these activities with a mine in the leaves, before descending deeper into the plant (Godfrey, 1987a). The larva may have either 3 or 4 pairs of abdominal prolegs; in the first, rarest, case abominal segment 3 is without prolegs. Prolegs with the crochets in a semicircle.

literatuur:

references:

Godfrey (1987a).

23/11/2014