Hemiptera: Phylloxeridae

Binen de Hemiptera vormen de Sternorrhyncha de grootste en meest complexe groep. Binnen de Sternorrhyncha geldt ditzelfde voor de Aphidomorpha, de bladluizen en verwanten. Aphidomorpha hebben een zeer lange zuigsnuit (de in rust binnen het lichaam wordt opgeborgen).

Bij de kleine familie van de Phylloxeridae vindt geen waard-wisseling plaats; ze leven op loofbomen. Bij parthenogenetische fase worden geen levende jongen geproduceerd, zoals bij de echte bladluizen, maar onbevruchte eieren. Sommige soorten kunnen sterke vergalling veroorzaken.

Within the Hemiptera, the Sternorrhyncha form the largest and most complex group. Within the Sternorrhyncha, the same applies for the Aphidomorpha, the aphids and relatives. Aphidomorpha have an exceedingly long proboscis (that may be retracted within the body when not in use).

In the Phylloxeridae, a small aphid family, no host alternation takes place; host plants are deciduous trees. In the parthenogenetic phase no living young are born, like in the true aphids, but unfertilised eggs. Some species may induce strong galling.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Börner & Heinze (1957a), Richards & Davies (1977a).

05/12/2014