Blastocladiomycota: Physodermataceae

Physodermataceae verschillen van de Synchytriaceae doordat de sporangia een dikke wand hebben waardoor die bestand zijn tegen ongunstige omstandigheden. De sporangia komen vrij door vergaan of verweren van de gastheer-plant, en zorgen voor de verspreiding. De sporangia kiemen onder vrijkoming van grote aantallen zoosporen.

Physodermataceae differ from the Synchytriaceae in that the sporangia have a thick, resistant wall the gives protection against unfavourable circumstances. The sporangia are released upon weathering or rotting of the hostplant, and enable dispersal. The sporangia germinate while releasing large numbers of zoospores.

literatuur:

references:

Alexopoulos, Mimms & Blackwell (1996a).

26/11/2014