Lepidoptera: Psychidae

Zakjesdragers

De monddelen van de imagines zijn gereduceerd, de volwassen dieren leven slechts enkele dagen. Bij veel soorten treedt parthenogenese op. Ook zijn de wijfjes vaak ongevleugeld, en meestal leven die in een zak, bestaande uit de pophuid die bekleed is met spinsel, waarin plantendelen, zandkorrels, en detritus zijn verwerkt. In alle gevallen leven ook de larven in zo'n zak (Davis, 1987a). Mooie foto's van de diverse stadia en beschrijvingen van de biologie zijn te vinden bij Hermann (1994a).

Als mineerders spelen ze een zeer ondergeschikte rol (Hättenschwiler, 1985a): Apterona maakt ietwat onregelmatige vlekmijnen. Als gallen-veroorzaker spelen ze gene rol.

Bagworm moths

The adults moths have reduced mouthparts and live for a few days only. Many species show parthenogenesis. Also the females in many species are wingless; mostly they live in a case, consisting of the old pupal skin which is covered with silk in which are woven parts of plants, sand grains and other debris. The larvae always live in such a case (Davis, 1987a). Nice pictures of the different stages and discussions about the biology can be found in Hermann (1994a).

Their role as leafminers is very limited (Hättenschwiler, 1985a): Apterona species make somewhat irregular fleck mines. Als gall causers they play no role.

literatuur:

references:

Davis (1987a), Hättenschwiler (1985a), Hermann (1994a).

22/11/2014