Lepidoptera: Roeslerstammiiidae

Een kleine familie, die in het verleden meestal deel uitmaakte van de Yponomeutidae, maar die volgens de Fauna Europaea eerder verwant is met de Gracillariidae en Bucculatricidae. In Europa telt de familie maar éen geslacht met twee soorten; in de tropen van de oude wereld kent men ca 60 soorten (Agassiz, 1996a; van Nieukerken & Karsholt, 2006a).

A small family, that in the past generally formed part of the Yponomeutidae, but that is rather placed close to the Gracillariidae and Bucculatricidae in The Fauna Europaea. In Europa the family consists of but one genus with two species. In the tropics of the Old World some 60 species are known (Agassiz, 1996a; van Nieukerken & Karsholt, 2006a).

literatuur:

references:

Agassiz (1996a), Fauna Europaea (2014), van Nieukerken & Karsholt (2006a).

22/11/2014