Brachycera: Scathophagidae

De larven van de meeste soorten zijn fytofaag en leven als boorders in de stengels (daarbij soms een gal veroorzakend), enkele als mineerders.

The larvae of most species ar phytophagous and live as stem borers (sometimes inducing a gall); a few are true miners.

literatuur:

references:

Oosterbroek (2008a).

29/11/2014