Nematocera: Sciaridae

Rouwmuggen

De volwassen dieren zijn kleine muggen met donkergekleurde vleugels. De slanke, bijna wormvormige larven leven in het algemeen van schimmel (ze kunnen ernstige schade aanrichten in de champignon-cultuur). Enkele soorten zijn polyfage mineerders bij planten die in vochtige omstandigheden groeien.

Fungus gnats

The adults are small midges with dark wings. The slender, almost worm-like, larvae generally feed on fungal material (they can cause serious damage to mushroom cultivation). A few species are polyphagous miners on plants when they grow in damp circumstances.

literatuur:

references:

Brauns (1954a), Mohrig & Menzel (1994a), Richards & Davies (1977a).

29/11/2014