Lepidoptera: Scythrididae

Een kleine vlinderfamilie. In de meeste gevallen leven de larven in een spinsel of gesponnen buis, waarin ze zich tijdens rustpozen of bij gevaar terugtrekken; meestal zijn ze individueel, zelden vormen ze een groep. Een enkele soort heeft larven die hun bestaan beginnen als mineerder, maar later vrij gaan leven. De soorten van noordelijk Europa worden behandeld door Bengtsson (1984a), de Britse soorten door Bengtsson (2002a).

A small Lepidoptera family. Mostly the larvae live in a spinning or silken tube, into wich the retreat during feeding pauses or when threatened; generally they are single, some species live comunal. In a few species the larvae start their life as miners, to turn to a freeliving existence later. The species of northern Europe are treated by Bengtsson (1984a), the British species by Bengtsson (2002a).

literatuur:

references:

Bengtsson (1984a, 2002a), Fauna Europaea (2014).

22/11/2014