Brachycera: Syrphidae

Zweefvliegen

De levenswijze van zweefvlieglarven loopt zeer sterk uiteen: zowel carnivore, detritusetende als plantenetende typen komen voor. Enkele Cheilosia-soorten mineren; de andere soorten van dit grote geslacht boren in de stengels of wortels, of leven in paddestoelen.

Hoverflies

Hoverfly larvae display all sorts of biologies: carnivorous, detritiphagous and phytophagous types occur. A few Cheilosia species live as miners; the other species of this large genus bore in stems or roots, or live in fungi .

literatuur:

references:

Rotheray (1990a, 1993a), Stuke (2000a).

26/11/2014