Ascomycota: Taphrinaceae

Taphrinaceae zijn parasitair op planten, vooral houtige gewassen en varens. Het mycelium leeft intercellulair, vooral onder de epidermis. Het breekt door de cuticula heen en vormt dan asci. Reeds in de ascus vermeerderen de ascosporen zich door knopvorming en eenmaal vrijgekomen leeft de inhoud als een gist op het oppervlak van de plant, en wordt ook verspreid. Op zeker moment gaan de gistcellen weer over in hyphen en dringen de plant binnen.

Taphrinaceae are parasitic on plants, mainly trees and ferns. The mycelium is intercellular, and lives mainly below the epidermis. It erupts through the cuticle and then forms asci. Already within the ascus the spores are multiplying through budding, and once freed the contents live as a yeast on the surface of the plant, and also is dispersed. At some point the yeast cells transform into hyphae and penetrate the plant.

literatuur:

references:

Alexopoulos, Mims & Blackwell (1996a), Mix (1936a, 1949a).

26/11/2014