Acari: Tarsonemidae

De meeste soorten leven van schimmels; een klein aantal soorten zuigt cellen van planten uit. Enzymen die daarbij in de plant binnendringen kunnen ernstige verstoringen van de groei veroorzaken.

Most species live in fungi, but a small numbers sucks the contents of plants. Enzymes that thereby penetrate the plant can cause severe growth disturbances.

literatuur:

references:

Jeppson, Keifer & Baker (1975a).

26/11/2014