Lepidoptera: Tineidae

Een vrij grote familie: ruim 220 soorten in Europa (Parenti, 2001a; Zagulyaev, 1990a). De larven van de meeste soorten leven van dierlijk afval, zoals huiden, veren, hoorn, enz.; slechts een enkele soort leeft als mineerder (Pelham-Clinton, 1985a).

A fairly extensive family, with over 220 spexcies in Europe (Parenti, 2001a; Zagulyaev, 1990a). Most larve live on animal remains, like dead skins, feathers, nest material etc.; mining is very exceptional (Pelham-Clinton, 1985a).

literatuur:

references:

Davis (1987a), Parenti (2001a), Pelham-Clinton (1985a), Zagulyaev (1990a).

22/11/2014