Hemiptera: Triozidae

Voorheen beschouwd als een onderdeel van de Psyllidae, een ook nu nog vaak daarmee in één adem genoemd. In tegenstelling tot de Psyllidae hebben bij Triozidae-larven de aanleg van de vleugels aan de voorzijde een brede lob, die tot gelijk aan de voorrand van de kop reikt. De larven hebben langs de rand van de vleugel-aanleg en kop een reeks gespecialiseerde klierharen, die elk een lange draad van was produceren.

Formerly taken as a part of the Psyllidae, and even today the two are often treated simultaneously. Contrary to the Psyllidae, Triozidae larvae have an anterior lobe on their wingpads, that extends as far as the level of the front margin of the head. The larvae bear along the margins of the wingpads and head a series of specialised glandular setae, each producing a long wax-thread.

literatuur:

references:

Burckhardt 2002a, psyllids.org, psyllids of economic importance, Psyl'list.

04/12/2014