Nematoda, Tylenchida

de soorten van deze orde hebben in de mondholte een stylet die naar buiten en naar voren kan worden gestoken.

The species of this order have a stylet in their buccal cavity that can be projected outwards and forwards.