Lepidoptera: Yponomeutidae

spinselmotten

Een familie met ca. 100 Europese soorten, waartoe onder meer de bekende stippelmotten horen (Parenti, 2000a). Slechts een betrekkelijk klein aantal soorten leeft als mineerder, en dan nog vooral als heel jonge larve. De Engelse soorten worden besproken door Agassiz (1993a), de Oosteuropese fauna door Gershenzon (1990a).

In de indeling die wij hanteren, in navolging van de Fauna Europaea (2014) wordt ook het geslacht Argyresthia bij de Yponomeutidae getrokken. Andere auteurs reserveren hiervoor de familie Argyresthiidae (Gershenzon, 19990b; Gershenzon & Ulenberg, 1998a). Orthotelia daarentegen is van de Yponomeutidae verhuisd naar de Glyphipterigidae.

ermine moths

A family with about 100 species in Europe (Parenti, 2000a), including the well known Spindle Ermine. Relatively few species live as miners, and most of these only as very young larvae. The English species are treated by Agassiz (1993a), the fauna of eastern Europe by Gershenzon (1990a).

In the classification that is applied here, following the Fauna Europaea (2014), the genus Argyresthia is included in the Yponometidae. Other authors place this genus in a family of its own, the Argyresthiidae (Gershenzon, 19990b; Gershenzon & Ulenberg, 1998a). At the other hand, Orthotelia has been moved from the Yponomeutidae to the Glyphipterigidae.

literatuur:

references:

Agassiz (1993a), Gershenzon (1990a,b), Gershenzon & Ulenberg (1998a), Parenti (2000a), Patocka (1998a).

20/11/2014