Aizobius sedi (Germar, 1818)

Coleoptera, Apionidae

mijn De kever boort meestal in de stengel, maar leeft ook wel als bladmineerder. Daar maakt hij een smalle, nauwelijks breder wordende, zwak vertakte, bruine, voldiepe, gang, die eindigt op de hoofdnerf. Daar wordt of een kleine blaasmijn gevormd, of de larve vreet zich door de middennerf naar de stengel toe. De larve verpopt zich in een kogelronde cocon, die hetzij in de stengel ligt, dan wel in het het blaasmijntje op de hoofdnerf (Hering, 1957a; Scherf, 1964a).

mine The weevil generally lives as a stem borer, but also as a leaf miner. It then makes a narrow, hardly widening, weakly branched, brown full depth corridor that ends upon the midrib. Sometimes a samll bloth is formed there, or the larva works through the midrib towards the stem. The larva pupates in a globular cocoon that either lies in the stem or in the small blotch on the midrib (Hering, 1957a; Scherf, 1964a).

waardplanten: Crassulaceae, oligofaag

hostplants: Crassulaceae, oligophagous

Sedum acre, album, rupestre, sexangulare; Sempervivum arachhnoideum; Hylotelephium maximum, telephium.

fenologie Larven in juni-juli (Scherf, 1964a).

phenology Larvae in June-July (Scherf, 1964a).

BENELUX

BE waargenomen (Curculionidae.be, 2010)

NE waargenomen (Heijerman, 1993a)

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007)

BENELUX

BE recorded (Curculionidae.be, 2010)

NE recorded (Heijerman, 1993a)

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007)

verspreiding binnen Europa Van Engeland tot de Ukraine, en van Noorwegen tot Spanje en Italië (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe From the UK to Ukraine and from Norway to Spain and Italy (Fauna Europaea, 2007).

larve Scherf (1964a).

larva Scherf (1964a).

synoniemen Apion, Perapion, sedi; Perapion maassi (Flach, 1908).

synonyms Apion, Perapion, sedi; Perapion maassi (Flach, 1908).

literatuur

references

Beiger (1960a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ehret (1990a), Heijerman (1993a), Hering (1931a, 1957a), Redfern & Shirley (2011a), Rheinheimer & Hassler (2010a), Robbins (1991a), Scherf (1964a), Sønderup (1949a), Tomasi (2014a), Vorst (2010a).

12/06/2015