Anoplus setulosus Kirsch, 1870

Coleoptera, Curculionidae

mijn Onbekend.

mine Unknown.

waardplanten:

hostplants:

Op grond van het habitat van de soort, uiterwaardbossen, wordt Alnus en Salix verondersteld.

On the basis of the species' habitat, forest in river-forelands, Alnus and Salix are guessed.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea 2011).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Italiƫ en van Frankrijk tot Centraal Rusland (Fauna Europaea 2011).

distribution within Europe From Germany to Italy and from France to Central Russia (Fauna Europaea 2011).

literatuur

references

Hering (1930a), Reinheimer & Hassler (2010a).

17/02/2011