Aphanisticus angustatus Lucas 1846

Coleoptera, Buprestidae

mijn Niet in detail bekend, waarschijnlijk niet veel anders dan de mijn van A. emarginatus.

mine Not known in detail, problably comparable to the mine of A. emarginatus.

waardplanten: Juncaceae, monofaag

hostplants: Juncaceae, monophagous

Juncus subulatus.

verspreiding binnen Europa Middelandse Zee-landen en -eilanden (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Mediterranean countries and islands (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Cobos (1986a), Schaefer (1949a), Sánchez Sobrino & Tolosa Sánchez (2005a), Théry (1942a), Verdugo Paez (1997a).

17/01/2017