Aphanisticus elongatus Villa & Villa, 1835

Coleoptera, Buprestidae

mijn Ovipositie gewoonlijk op de bladschede, maar een enkele maal op de bladschijf. Bovenop de plaats van de ovipositie een klein glimmend, langgerekt, ingedroogd druppeltje secreet. Vandaar daalt een smalle slingerende gangmijn, 12-50 cm lang, af, keert dan een klein stukje om en eindigt in een poppenwieg. Grootste deel van de gang meer een boorgang dan een mijn (Rennwald & Rennwald, 2002a; Nieuhuis, 2004a).

mine Oviposition usually on the leaf sheath, rarely on the limb. Oviposition site covered by an elongated, shining drop of dried secretion. From there a narrow, winding corridor of 12-50 cm long descends, turning upwards briefly to end in a pupal chamber. Corridor for most of its length fairly deep in the plant tissue (Rennwald & Rennwald, 2002a; Nieuhuis, 2004a).

waardplanten: Cyperaceae, monofaag (?)

hostplants: Cyperaceae, monophagous (?)

Carex (Vignea) cuprina, divulsa, muricata.

Vignea is het ondergeslacht met gelijkgevormde aartjes.

Théry (1942a) en Schaefer (1949a) noemen ook Schoenus nigricans als waardplant, en in de literatuur wordt dit soms herhaald, maar mogelijk geldt dit alleen voor Zuid-Frankrijk.

Vignea is the subgenus with iniform spikelets.

Théry (1942a) and Schaefer (1949a) also mention Schoenus nigricans as a hostplant, and this sometimes is repeated in the literature, but perhaps this applies only to the south of France.

fenologie Larven in april-mei en juli-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in April-May and July-August (Hering, 1957a)

BENELUX

BE (Rennwald & Rennwald, 2002a; Nieuhuis, 2004a).

NE Niet waargenomen (Vorst, 2009a) ondanks andersluidende berichten bij Rennwald & Rennwald (2002a), Nieuhuis (2004a) en de Fauna Europaea (2010).

LUX (Rennwald & Rennwald, 2002a; Nieuhuis, 2004a).

BENELUX

BE (Rennwald & Rennwald, 2002a; Nieuhuis, 2004a).

NE Not recorded (Vorst, 2009a) despite statements to the contrary by Rennwald & Rennwald (2002a), Nieuhuis (2004a) and Fauna Europaea (2010).

LUX (Rennwald & Rennwald, 2002a; Nieuhuis, 2004a).

verspreiding binnen Europa Engeland, Zuid, Midden- en Oost-Europa

distribution within Europe UK, South, Central and East Europe

opmerkingen Ovipositie op een door de zon beschenen deel van de stengel (Bilý, 2002a).

notes Oviposition on those parts of the stem that are exposed to the sun (Bilý, 2002a).

literatuur

references

Bilý (2002a), Cobos (1986a), Hering (1957a), Nieuhuis (2004a), Rennwald & Rennwald (2002a), Sánchez Sobrino & Tolosa Sánchez (2005a), Schaefer (1949a), Théry (1942a), Ugarte san Vicente ao (2006a), Verdugo Paez (1997a).

17/01/2017