Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790)

Coleoptera, Buprestidae

mijn De plek van de ovipositie, aan de bladonderzijde, is afgedekt met een glimmend druppeltje secreet. Eieren worden alleen afgezet op -op dat moment- verticale delen. Vandaar loopt een smal gangetje van uiteindelijk ca 1 mm breed en 30-42 mm lang, meestal afdalend in de richting van de bladbasis. Frass in een smalle centrale lijn. Verpopping in de mijn (Rennwald & Rennwald, 2002a; Niehuis, 2004a).

mine The oviposition site, at the leave's lower surface, covered by a shinign drop of dried secretion. Oviposition exclusively on sections of the leaf that are at that moment in vertical position. From there a corridor starts, eventually ca. 1 mm wide and 30-42 mm long, mostly descending towards the leaf base. Frass in a narrow central line. Pupation inside the mine (Rennwald & Rennwald, 2002a; Niehuis, 2004a).

waardplanten: Cyperaceae, Juncaceae, nauw polypfaag

hostplants: Cyperaceae, Juncaceae, narrowly polyphagous

Carex flacca; Luzula campestris.

De vermelding door Robbins (1991a) van Schoenus nigricans wordt in de literatuur niet overgenomen, evenmin als de opgaven van Bilý (1982a) van Juncus-soorten als waardplanten.

The records by Robbins (1991a) of Schoenus nigricans seems not be accepted in the literature, like that of Bilý (1982a) of Juncus-species as hostplants.

BENELUX

BE waargenomen (Rennwald & Rennwald, 2002a; Bilý, 2002a).

NE waargenomen (Vorst, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Rennwald & Rennwald, 2002a; Bilý, 2002a).

NE recorded (Vorst, 2009a).

LUX niet recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa grootste deel van Europa (Fauna Europaea, 2007a)

distribution within Europe largest part of Europe (Fauna Europaea, 2007a)

literatuur

references

Bilý (1982a, 2002a), Cobos (1986a), Niehuis (2004a), Rennwald & Rennwald (2002a), Robbins (1991a), Schaefer (1949a), Théry (1942a), Ugarte san Vicente ao (2006a), Verdugo Paez (1997a), Vorst (2009a).

08/03/2011