Aphanisticus pygmaeus Lucas, 1846

Coleoptera, Buprestidae

mijn Zeer waarschijnlijk een halmboorder. De plek van de ovipositie is bedekt met een zwart druppeltje opgedroogd secreet

mine In all probability a culm borer. The oviposition point is covered with a black drop of dried secretion.

waardplanten:

hostplants:

Hering (1957a) associëert de soort met Agropyron ; andere auteurs aarzelen over Juncus acutus en Scirpoides holoschoenus.

Hering (1957a) associates the species with Agropyron ; other authors hesitate about Juncus acutus and Scirpus holoschoenus.

verspreiding binnen Europa Zuid-Europa (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Southern Europe (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Hering (1957a), Schaefer (1949a), Théry (1942a).

27/12/2011