Apteropeda globosa (Illiger, 1794)

Coleoptera, Chrysomelidae

mijn Vrij lange gang die door het blad slingert en zich regelmmatig kan oversnijden. De gang verbreedt zich later vrij sterk. Frass normaliter in dunne middenlijn, maar kan ook aan de zijkant liggen of ontbreken. De larve verlaat regelmatig een mijn om elders opnieuw te beginnen; verpopping buiten de mijn.

Aan de hand van de mijn en, voorzover bekend, de larve niet te onderscheiden van verwante soorten (Hering, 1957a). Wel is globosa veel minder polyfaag dan orbiculata. Zie Doguet (1994a) en Warchalowski (2003a) voor de verschillen in de imagines tussen orbiculata, globosa en splendida.

mine Rather long corridor winding through the leaf, regularly crossing itself. The corridor later widenes considerably. Frass normally in a narrow central line, but may also lie along the side, or be absent. The larva regularly leaves a mine and restarts elsewhere. Pupation outside the mine.

As far as known neither mine nor larva can be discriminated from that of related species (Hering, 1957a). A. globosa is much less polyphagous than orbiculata. See Doguet (1994a) and Warchalowski (2003a) for the dfifferences in the adults of orbiculata, globosa en splendida.

waardplanten: Lamiaceae, Plantaginaceae; nauw polyfaag

hostplants: Lamiaceae, Plantaginaceae; narrowly polyphagous

Ajuga reptans; Clinopodium vulgare; Lamium galeodolon; Plantago major, Prunella; Stachys; Teucrium; Veronica chamaedrys, longifolia.

fenologie Larven in mei-juli (Hering, 1957a); vermoedelijk univoltien (Cox, 2007a; Robbins, 1991a).

phenology Larvae in May-July (Hering, 1957a); probably univoltine (Cox, 2007a; Robbins, 1991a).

BENELUX

BE Fauna Europaea (2007).

NE Beenen & Winkelman (1993a).

LUX Fauna Europaea (2007).

BENELUX

BE Fauna Europaea (2007).

NE Beenen & Winkelman (1993a).

LUX Fauna Europaea (2007).

verspreiding binnen Europa Centraal en ZW Europa, incl. Engeland en Ierland (Cox, 2007a; Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Central and SW Europe, incl. the UK and Ireland (Cox, 2007a; Fauna Europaea, 2007).

larve niet beschreven (Cox, 2007a).

larva undescribed (Cox, 2007a).

literatuur

references

Beenen & Winkelman (1993a), Beiger (1960a), Buhr (1964a), Cox (2007a), Doguet (1994a), Hering (1930a, 1957a), Huber (1969a), Robbins (1991a), Seidel (1926a), Warchalowski (2003a).

17/02/2011